Historie Žatce

Historie města Žatec

První písemná zpráva o Žatci je v kronice Thietmara Merseburského a pochází z roku 1004.
Město má velmi pohnutou historii, která utvářela jeho tvář a význam. Již roku 1261 získali Žatečtí právovárečníci právo vařit pivo. Dále pak z roku 1348 pochází první písemná zpráva o chmelnici v Žatci. Během 14. století byl Žatec po Praze a Hradci největším městem v Českých zemích. Jeho význam také rostl spolu s rostoucím zájmem o pivo a s tím související produkcí místního chmele. Dnes všudypřítomné chmelnice v okolí dávají typický ráz regionu. Výjimečné vlastnosti místního chmele vedou k jeho tuzemské i světové oblibě, a stávají se důvodem k jeho exportu do celého světa. Sklizeň a skladování chmele utvářeli také architekturu města, která je jedinečná svým začleněním skladů chmele mezi ostatní domy až tak, že mnohé jsou jen málo rozpoznatelné od domů bytových. 

Již roku 1767 byli v Žatci 4 pivovary a 20 sladoven, - 1833 byl založen chmelařský spolek na ochranu kvality chmele, - 1860 vznikl žatecký chmelný trh, - 1884 byla založena Známkovna chmele města Žatce. Rozmach trhu s chmelem dokládá to, že v roce 1934 je ve městě je registrováno 161 chmelařských firem a 53 balíren chmele. Město ale žilo také kulturně, což dokládá vystoupení Josephine Baker - taneční hvězdy pařížského Folies Bergere v roce 1929. Bylo zde také velké množství hotelů, restaurací a kaváren.
Velký počet dochovaných původních skladů chmele se stal důvodem ucházet se o zapsání na seznam UNESCO. 

Město má Chmelařské muzeum, jehož slavnostní otevření bylo v roce 1997 a které jistě patří mezi nejatraktivnější prohlídková místa Žatce. Město Žatec není však jenom o pivě. Zachovalé centrum umožnuje nahlédnout do historie města. V těsné blízkosti hotelu je židovská synagoga - druhá největší v republice. Žatec má devět náměstí a hlavnímu Náměstí Svobody vévodí renezanční radnice s prohlídkovou věží a okolo jsou barokní domy, které představují staro-měšťanskou architekturu ze 17. století. 

Žatec byl a doposud stále je často využíván filmaři k natáčení scén s dobovou atmosférou, protože centrum města se dochovalo ve své takřka původní podobě.